www.andersnilson.se
kaptenstavlor
Anders Nilson

Född 1945. Fil kand och sjökapten. Befälhavare i handelsflottan 1972 – 1987, därefter museichef till och med 2008. 

Seglade under åren till sjöss i fyra skonare och ett fyrmastat barkskepp. 

Har skrivit ett flertal böcker om öländsk konst och kulturhistoria samt om sjöfart, bland andra Öländska Segel, Briggen Gerda, Slutseglat och Kinakaptenen.

Välkommen till min hemsida!

Anders Nilson